CENTRUM VZDELÁVANIA

PONUKA KURZOV ECDL PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE KOMPAS+/REPAS

Úrad prác sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačom o zamestnanie kurzovné vo výške 100 % nákladov na kurz a zaplatí príspevok na cestovné a stravné. Od nás dostanete bunus až 200 € po úspešnom ukončení kurzu.

NA NAŠEJ STRÁNKE SÚ DOSTUPNÉ AJ ON-LINE VZDELÁVACIE (DISTANČNÉ) KURZY

KURZ ECDL V RIMAVSKEJ SOBOTE

Začiatok kurzu: 01.07.2021
zápis najneskôr do: 15.06.2021

Počet vzdelávacích modulov: 4 moduly
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)
Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Miesto: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)

ECDL KURZ

Každý mesiac otvárame nový kurz aj v iných tematických oblastiach.

Viac informácií o kurze na mobilnom čísle 0907 230 222, alebo na [email protected] 

Zapíšte sa u nás na kurz ECDL

a získajte certifikát pod dohľadom akreditovaných skúšobných lektorov / komisárov ECDL.
Záujemcovia môžu testy absolvovať v Rimavskej Sobote alebo podľa dohody.

Čo je ECDL?

ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.
Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.
Viac informácií o ECDL na stránke: www.ecdl.sk

AKÉ SÚ MOŽNOSTI FINANCOVANIA?

V prípade záujmu sa vieme dohodnúť na splátkovom kalendári. Kontaktuj nás.
Uchádzači o zamestnanie ktorý sú v evidencii Úradu prace, môžu požiadať úrad práce o preplatenie našich kurzov v rámci programu REPAS+.