KurZy ECDL

Ponuka kurzov ECDL pre uchádzačov o zamestnanie Kompas+/Repas

Úrad prác sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačom o zamestnanie kurzovné vo výške 100 % nákladov na kurz a zaplatí príspevok na cestovné a stravné. Od nás dostanete bunus až 200 € po úspešnom ukončení kurzu.

Na našej stránke sú dostupné aj on-line vzdelávacie (distančné) kurzy

Kurz ECDL v Rimavskej Sobote

Počet modulov na kurze 4
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)

Začiatok kurzu: 17.05.2021

zápis najneskôr do: 03.05.2021

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Miesto: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)

ecdl kurz

Predošlé termíny

Kurz ECDL vo Fiľakove

Počet modulov na kurze 4
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)

Začiatok kurzu: 9.11.2020

zápis najneskôr do: 23.10.2020

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)
Miesto: FTC – Športová 1, Fiľakovo (zasadačka)

Kurz ECDL v Rimavskej Sobote

Počet modulov na kurze 4
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)

Začiatok kurzu: 02.11.2020

zápis najneskôr do: 16.10.2020

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Miesto: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)

Kurz ECDL vo Fiľakove

Počet modulov na kurze 4
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)

Začiatok kurzu: 28.9.2020*

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)
Miesto: FTC – Športová 1, Fiľakovo (zasadačka)
* Pôvodný dátum, bol zmenený. Pôvodný dátum: 16.9.2020

Kurz ECDL v Rimavskej Sobote

Počet modulov na kurze 4
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)

Začiatok kurzu: 16.9.2020

Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Miesto: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)

ECDL Kurz

Každý mesiac otvárame nový kurz aj v iných tematických oblastiach.

Viac informácií o kurze na mobilnom čísle 0907 230 222, alebo na [email protected] 

Zapíšte sa u nás na kurz ECDL

a získajte certifikát pod dohľadom akreditovaných skúšobných lektorov / komisárov ECDL.

Záujemcovia môžu testy absolvovať v Rimavskej Sobote alebo podľa dohody.

ecdl logo

Čo je ECDL?

ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Viac informácií o ECDL na stránke: www.ecdl.sk

Aké sú možnosti financovania?

V prípade záujmu sa vieme dohodnúť na splátkovom kalendári. Kontaktuj nás.
Uchádzači o zamestnanie ktorý sú v evidencii Úradu prace, môžu požiadať úrad práce o preplatenie našich kurzov v rámci programu REPAS+.

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVACIE AKTIVITY

sk_SKSlovak

Registrujem sa na odber noviniek a chcem svoj

DARČEK ZADARMO

Registrujem sa na odber noviniek a chcem darček v podobe zľavy na kurz ponúkaný na stránkach centrumvzdelavania.sk v hodnote 20 % z bežnej ceny kurzu a dostávať informácie o nových ponúkaných kurzoch.