CENTRUM VZDELÁVANIA

00

No products in the cart.

Kurz Excel – ECDL M4 Tabuľkový kalkulátor

O kurze

Kurz Excel – ECDL M4 Tabuľkový kalkulátor  je zameraný na zvládnutie princípov práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
  • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
  • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
  • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
  • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
  • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2
Zobraziť viac

Obsah kurzu

Používanie aplikácie

  • Práca s tabuľkovým kalkulátorom
  • Zvyšovanie produktivity

Bunky

Práca s pracovnými hárkami

Vzorce a funkcie

Formátovanie

Grafy

Príprava výstupov

Hodnotenie a recenzie študenta

Žiadne hodnotenie
Žiadne hodnotenie