CENTRUM VZDELÁVANIA

Shopping cart 0

No products in the cart.

Kurz Excel – ECDL M4 Tabuľkový kalkulátor

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Kategórie ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Excel – ECDL M4 Tabuľkový kalkulátor

About Course

Kurz Excel - ECDL M4 Tabuľkový kalkulátor  je zameraný na zvládnutie princípov práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.
Zobraziť viac

Popis

Kurz Excel – ECDL M4 Tabuľkový kalkulátor  je zameraný na zvládnutie princípov práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

Témy tohto kurzu

Používanie aplikácie

 • Práca s tabuľkovým kalkulátorom
 • Zvyšovanie produktivity

Bunky

 • Upravovanie, usporiadanie
 • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie
 • Vkladanie, vyberanie (označovanie)

Práca s pracovnými hárkami

 • Riadky a stĺpce
 • Pracovné hárky

Vzorce a funkcie

 • Aritmetické vzorce
 • Funkcie

Formátovanie

 • Čísla / dátumy
 • Obsah
 • Zarovnávanie, efekty orámovania

Grafy

 • Vytváranie
 • Upravovanie

Príprava výstupov

 • Nastavenia
 • Kontrola a tlač

About the instructors

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
Platnosť prihlášky: Lifetime