CENTRUM VZDELÁVANIA

Shopping cart 0

No products in the cart.

Kurz Word základy – ECDL M3 Spracovanie textu

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Kategórie ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Word základy – ECDL M3 Spracovanie textu

About Course

Kurz Word základy - ECDL M3 Spracovanie textu je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.
Zobraziť viac

Popis

Kurz Word základy – ECDL M3 Spracovanie textu je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorbu tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

Témy tohto kurzu

Používanie aplikácie

 • Práca s dokumentmi
 • Zvyšovanie produktivity

Tvorba dokumentu

 • Vkladanie textu
 • Označovanie, upravovanie

Formátovanie

 • Text
 • Odseky
 • Štýly

Objekty

 • Vytváranie tabuľky
 • Formátovanie tabuľky
 • Grafické objekty

Hromadná korešpondencia

 • Príprava
 • Výstupy

Príprava výstupov

 • Nastavenia
 • Kontrola a tlač

About the instructors

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
Platnosť prihlášky: Lifetime