Kurz Word základy – ECDL M3 Spracovanie textu

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Word základy – ECDL M3 Spracovanie textu

Popis

Kurz Word základy – ECDL M3 Spracovanie textu je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
  • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
  • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
  • Tvorbu tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
  • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
  • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

Curriculum

Používanie aplikácie

  • Práca s dokumentmi
  • Zvyšovanie produktivity

Tvorba dokumentu

Formátovanie

Objekty

Hromadná korešpondencia

Príprava výstupov

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
195 250
Enrollment validity: Doživotne