Online PC kurz Excel pre pokročilých
Začiatok kurzu: 15. január 2024
8e7f9863 de01 4621 b056 3a83a6be5160
Miesto kurzu: Online
Jazyk: Slovenský
Dĺžka kurzu: 5 dní

Popis kurzu:

Kurz Excel pre pokročilých – Pokročilá práca s tabuľkami je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, väčších akcií, sledovanie plnenia projektov, katalógy a podobne), na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štruktúrovanej forme s vysokou štábnou kultúrou. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

ICDL/ECDL kurz
Začiatok kurzu: 4. september 2023
CENTRUM VZDELAVANIA_LOGO 3
Miesto kurzu: Šíd
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 2 týždne

Popis kurzu:

Online a zároveň prezenčný kurz ICDL/ECDL (Windows, Word, Excel), určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ICDL/ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Online PC KURZ s medzinárodným certifikátom - Windows, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, IT Bezpečnosť (cez KOMPAS zdarma)
Začiatok kurzu: 9. január 2023
CENTRUM VZDELAVANIA_LOGO 3
Miesto kurzu:
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 4 týždne

Popis kurzu:

Komplexný on-line kurz ECDL zo štyrmi modulmi, ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. M2 – Základy práce s PC (MS Windows 10) M3 – MS Word 2019 M4 – MS Excel 2019 M6 – MS PowerPoint 2019 V prípade požiadavky aj iný modul.
ECDL kurz
Začiatok kurzu: 27. jún 2022
CENTRUM VZDELAVANIA_LOGO 3
Miesto kurzu: Lučenec
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 1 mesiac

Popis kurzu:

Komplexný prezenčný kurz ECDL zo štyrmi modulmi, ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. 4 moduly, alebo 7 modulov (podľa schopností) (povinné Windows, Word, Excel a voliteľné PowerPoint alebo internet a outlook)
PC KURZ V RIMAVSKEJ SOBOTE
Začiatok kurzu: 2. máj 2022
CENTRUM VZDELAVANIA_LOGO 3
Miesto kurzu: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 4 týždne

Popis kurzu:

Komplexný prezenčný kurz ECDL zo štyrmi modulmi, ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.