Kalendár kurzov 2022

Online PC KURZ s medzinárodným certifikátom - Windows, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, IT Bezpečnosť (cez KOMPAS zdarma)
pc_kurz_online
Online
od: 9 január, 2023
do: 3 február, 2023
Miesto kurzu:
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 4 týždne

Popis kurzu:

Komplexný on-line kurz ECDL zo štyrmi modulmi, ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. M2 – Základy práce s PC (MS Windows 10) M3 – MS Word 2019 M4 – MS Excel 2019 M6 – MS PowerPoint 2019 V prípade požiadavky aj iný modul.
ECDL kurz
pc_kurz_online
Prezencny
od: 27 jún, 2022
do: 29 júl, 2022
Miesto kurzu: Lučenec
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 1 mesiac

Popis kurzu:

Komplexný prezenčný kurz ECDL zo štyrmi modulmi, ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. 4 moduly, alebo 7 modulov (podľa schopností) (povinné Windows, Word, Excel a voliteľné PowerPoint alebo internet a outlook)
PC KURZ V RIMAVSKEJ SOBOTE
pc_kurz_online
Prezencny
od: 2 máj, 2022
do: 31 máj, 2022
Miesto kurzu: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovensky
Dĺžka kurzu: 4 týždne

Popis kurzu:

Komplexný prezenčný kurz ECDL zo štyrmi modulmi, ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.