Kurz Windows základy – ECDL M2 Práca s počítačom a správa súborov

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Windows základy – ECDL M2 Práca s počítačom a správa súborov

Popis

Kurz Windows základy – ECDL M2 Práca s počítačom a správa súborov je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Vedieť čo je IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, poznať typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
  • Prácu s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému,
  • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
  • Poznať súbory a priečinky, ich filozofiu, tvorbu štruktúry a prácu s nimi, správu súborov, kompresiu a obnovu súborov
  • Kľúčové pojmy z počítačových sietí, princípy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
  • Ochranu zdravia a životného prostredia

Curriculum

Počítače a zariadenia

  • IKT
  • Softvér a licencie
  • Zapnutie / spustenie počítača, vypnutie

Pracovná plocha, ikony, nastavenia

Výstupy

Správa súborov

Siete

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Lektor

Cena kurzu:

250
250
Enrollment validity: Doživotne