CENTRUM VZDELÁVANIA

00

No products in the cart.

Kurz Tvorba webových stránok – ECDL M10

O kurze

Kurz Tvorba webových stránok – ECDL M10 je zameraný na kľúčové teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pri tvorbe a údržbe jednoduchých statických webových stránok a ich publikovaní. Vyžaduje sa schopnosť pacovať s jazykom HTML, kaskádovými štýlmi (CSS) a využívať webové formuláre. Uchádzač by mal mať skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky Tvorba webových stránok by mal zvládať
 • Rozumieť hlavným princípom a kľúčovým pojmom z oblasti tvorby a úpravy webových stránok,
 • Poznať základné princípy jazyka HTML a používať základné HTML značky (tagy) pre úpravu a rozloženie na webovej stránke,
 • Používať editory zdrojového kód / aplikácie pre návrh a formátovanie webových stránok,
 • Poznať a vedieť používať vhodné formáty obrázkov pre webové stránky a vytvárať webové formuláre,
 • Rozumieť princípom kaskádových štýlov a vedieť ich používať,
 • Pripravovať webové stránky na publikovanie na webovom serveri.

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2 a :M7

Zobraziť viac

Čo sa naučíte?

 • Rozumieť hlavným princípom a kľúčovým pojmom z oblasti tvorby a úpravy webových stránok,
 • Poznať základné princípy jazyka HTML a používať základné HTML značky (tagy) pre úpravu a rozloženie na webovej stránke,
 • Používať editory zdrojového kód / aplikácie pre návrh a formátovanie webových stránok,
 • Poznať a vedieť používať vhodné formáty obrázkov pre webové stránky a vytvárať webové formuláre,
 • Rozumieť princípom kaskádových štýlov a vedieť ich používať,
 • Pripravovať webové stránky na publikovanie na webovom serveri.   

Obsah kurzu

OBSAH

 • Pojmy z tvorby web stránok
 • Jazyk HTML
 • Tvorba webovej stránky
 • Práca s objektmi
 • Štýly
 • Príprava publikovania
 • TEST M10

Hodnotenie a recenzie študenta

Žiadne hodnotenie
Žiadne hodnotenie