CENTRUM VZDELÁVANIA

00

No products in the cart.

Kurz Photoshop – ECDL M9 Práca s obrázkami a grafikou

O kurze

Kurz Photoshop – ECDL M9 Práca s obrázkami a grafmi je zameraný na prácu s digitálnymi obrázkami (rastrovou grafikou), na používanie kľúčových funkcií grafických editorov za účelom úpravy obrázkov, aplikovania efektov, tlače alebo publikovania obrázkov na webe. Je to stredne náročný modul, ktorý sa venuje praktickej i teoretickej stránke práce s rastrovou grafikou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Základné pojmy z oblasti zobrazovania – digitálne obrázky, grafické formáty, modely
  • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
  • Manipuláciu s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
  • Používanie efektov a filtrov
  • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2

Zobraziť viac

Obsah kurzu

Pojmy z oblasti zobrazovania

  • Digitálne obrázky
  • Grafické formáty
  • Farebné modely /farebný priestor

Získavanie obrázkov

Používanie grafického editora

Práca s obrázkami

Kreslenie a maľovanie

Príprava výstupu

Hodnotenie a recenzie študenta

Žiadne hodnotenie
Žiadne hodnotenie