Kurz Photoshop – ECDL M9 Práca s obrázkami a grafikou

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Photoshop – ECDL M9 Práca s obrázkami a grafikou

Popis

Kurz Photoshop – ECDL M9 Práca s obrázkami a grafmi je zameraný na prácu s digitálnymi obrázkami (rastrovou grafikou), na používanie kľúčových funkcií grafických editorov za účelom úpravy obrázkov, aplikovania efektov, tlače alebo publikovania obrázkov na webe. Je to stredne náročný modul, ktorý sa venuje praktickej i teoretickej stránke práce s rastrovou grafikou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Základné pojmy z oblasti zobrazovania – digitálne obrázky, grafické formáty, modely
  • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
  • Manipuláciu s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
  • Používanie efektov a filtrov
  • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2

Curriculum

Pojmy z oblasti zobrazovania

  • Digitálne obrázky
  • Grafické formáty
  • Farebné modely /farebný priestor

Získavanie obrázkov

Používanie grafického editora

Práca s obrázkami

Kreslenie a maľovanie

Príprava výstupu

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
195 250
Enrollment validity: Doživotne