CENTRUM VZDELÁVANIA

Shopping cart 0

No products in the cart.

Kurz ECDL M7 Základy práce online

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Kategórie ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz ECDL M7 Základy práce online

About Course

Kurz Práca online je zameraný na prácu s internetom, pracovnú komunikáciu elektronickou poštou, minimálne zásady bezpečnej komunikácie v online priestore. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.
Zobraziť viac

Popis

Kurz Práca online je zameraný na prácu s internetom, pracovnú komunikáciu elektronickou poštou, minimálne zásady bezpečnej komunikácie v online priestore. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Kľúčové pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úpravu základných nastavení
 • Tvorbu záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Kľúčové pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

Témy tohto kurzu

Pojmy z oblasti prezerania webu

 • Kľúčové pojmy
 • Bezpečnosť a ochrana

Prezeranie webových stránok

 • Používanie webového prehliadača
 • Nástroje a nastavenia
 • Záložky / Oblúbené položky
 • Výstupy z webu

Informácie z webových stránok

 • Vyhľadávanie
 • Kritické hodnotenie
 • Autorské práva (copyright)

Základné pojmy z komunikácie

 • Virtuálne (online) komunity
 • Komunikačné nástroje
 • Elekronické správy -základné pojmy

Používanie elektronickej pošty (e-mailu)

 • Odosielanie elektronickej správy (e-mailu)
 • Prijímanie elektronickej správy (e-mailu)
 • Nástroje a nastavenia
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie kalendárov

About the instructors

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
Platnosť prihlášky: Lifetime