Kurz ECDL M7 Základy práce online

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz ECDL M7 Základy práce online

Popis

Kurz Práca online je zameraný na prácu s internetom, pracovnú komunikáciu elektronickou poštou, minimálne zásady bezpečnej komunikácie v online priestore. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Kľúčové pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úpravu základných nastavení
  • Tvorbu záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
  • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
  • Kľúčové pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
  • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
  • Organizovanie elektronických správ
  • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

Curriculum

Pojmy z oblasti prezerania webu

  • Kľúčové pojmy
  • Bezpečnosť a ochrana

Prezeranie webových stránok

Informácie z webových stránok

Základné pojmy z komunikácie

Používanie elektronickej pošty (e-mailu)

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
195 250
Enrollment validity: Doživotne