CENTRUM VZDELÁVANIA

00

No products in the cart.

Kurz Access – ECDL M5 Používanie databáz

O kurze

Kurz Access – ECDL M5 Používanie databáz je zameraný na porozumenie základným princípom relačných databáz a ich efektívne využívanie pomocou bežnej aplikácie na prácu s databázou. Je to stredne náročný praktický modul, ktorý sa venuje teoretickej stránke práce s databázou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
  • Aktualizáciu databázy
  • Tvorbu formulárov a ich využívanie v správe údajov
  • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
  • Prezentáciu vybraných informácií – tvorba zostáv

Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

Zobraziť viac

Obsah kurzu

Databázová filozofia

  • Základné pojmy
  • Organizácia (štruktúra) databázy
  • Vzťahy

Používanie aplikácie

Tabuľky

Získavanie informácií

Formuláre

Výstupy

Hodnotenie a recenzie študenta

Žiadne hodnotenie
Žiadne hodnotenie