CENTRUM VZDELÁVANIA

Shopping cart 0

No products in the cart.

Kurz ECDL M12 Kybernetická bezpečnosť

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Kategórie ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz ECDL M12 Kybernetická bezpečnosť

About Course

Kurz ECDL Kybernetická bezpečnosť je zameraný na pochopenie kľúčových princípov bezpečného používanie IKT v každodennom živote, využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácií na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete, spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií. Je to mierne náročný modul, ktorý sa venuje praktickým aj teoretickým znalostiam. Je určený pre širokú verejnosť.
Zobraziť viac

Popis

Kurz ECDL Kybernetická bezpečnosť je zameraný na pochopenie kľúčových princípov bezpečného používanie IKT v každodennom živote, využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácií na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete, spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií. Je to mierne náročný modul, ktorý sa venuje praktickým aj teoretickým znalostiam. Je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti – ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochranu počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí – rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečnú správu údajov – správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2

Témy tohto kurzu

Pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti

 • Ohrozenie údajov
 • Hodnota informácie
 • Osobná bezpečnosť
 • Bezpečnosť súborov

Škodlivý softvér (malware)

 • Typy a metodiky
 • Ochrana
 • Vyriešenie a odstránenie

Bezpečnosť počítačovýc h sietí

 • Počítačové siete a pripojenia
 • Bezpečnosť bezdrôtovej siete

Riadenie prístupu

 • Metodika
 • Správa hesiel

Bezpečná práca s webom

 • Nastavenie webového prehliadača
 • Bezpečné prehliadanie webu

Komunikácia

 • Elektronická pošta (E-mail)
 • Sociálne siete
 • VoIP a komunikácia v sieti v reálnom čase (Instant Messaging, IM)
 • Mobilné zariadenia

Bezpečná správa údajov

 • Bezpečnosť a zálohovanie
 • Bezpečné vymazanie a likvidácia

About the instructors

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
Platnosť prihlášky: Lifetime