Kurz ECDL M12 Kybernetická bezpečnosť

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz ECDL M12 Kybernetická bezpečnosť

Popis

Kurz ECDL Kybernetická bezpečnosť je zameraný na pochopenie kľúčových princípov bezpečného používanie IKT v každodennom živote, využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácií na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete, spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií. Je to mierne náročný modul, ktorý sa venuje praktickým aj teoretickým znalostiam. Je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti – ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
  • Ochranu počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
  • Bezpečnosť počítačových sietí – rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
  • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
  • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
  • Bezpečnú správu údajov – správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2

Curriculum

Pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti

  • Ohrozenie údajov
  • Hodnota informácie
  • Osobná bezpečnosť
  • Bezpečnosť súborov

Škodlivý softvér (malware)

Bezpečnosť počítačovýc h sietí

Riadenie prístupu

Bezpečná práca s webom

Komunikácia

Bezpečná správa údajov

Lektor

Cena kurzu:

250
195 250
Enrollment validity: Doživotne