CENTRUM VZDELÁVANIA

Shopping cart 0

No products in the cart.

Kurz PowerPoint pre pokročilých- ECDL AM6 Pokročilá práca s prezentáciou

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Kategórie ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz PowerPoint pre pokročilých- ECDL AM6 Pokročilá práca s prezentáciou

About Course

Kurz PowerPoint pre pokročilých - Pokročilá práca s prezentáciou je zameraný na prípravu profesionálnych prezentácií pomocou bežných prezentačných aplikácií. Je to praktický modul s vyššou náročnosťou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s prácou s počítačom.
Zobraziť viac

Popis

Kurz PowerPoint pre pokročilých – Pokročilá práca s prezentáciou je zameraný na prípravu profesionálnych prezentácií pomocou bežných prezentačných aplikácií. Je to praktický modul s vyššou náročnosťou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s prácou s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

What I will learn?

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

Témy tohto kurzu

Plánovanie prezentácie

 • Publikum a prostredie prezentácie
 • Návrh, obsah a rozloženie
 • Koncept lekcie

Predlohy snímok a šablóny

 • Predlohy snímok
 • Šablóny

Grafické objekty

 • Formátovanie kreslených objektov
 • Formátovanie obrázkov (pictures), obrazových objektov (images)
 • Zaobchádzanie s grafickými objektami

Grafy a diagramy

 • Používanie grafov
 • 2 Používanie diagramov

Multimédiá

 • Videá, zvuk
 • Animácie

Zvyšovanie produktivity

 • Prepájanie (linking), vkladanie (embedding)
 • Import, export

Ovládanie prezentácií

 • Vlastné prezentácie
 • Nastavenie prezentácie
 • Riadenie prezentácie

About the instructors

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
Platnosť prihlášky: Lifetime

Bezplatný materiál

 • Detailný študijný materiál na stiahnutie.