Kurz Excel pre pokročilých – ECDL AM4 Pokročilá práca s tabuľkami

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Excel pre pokročilých – ECDL AM4 Pokročilá práca s tabuľkami

Popis

Kurz Excel pre pokročilých – Pokročilá práca s tabuľkami je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, väčších akcií, sledovanie plnenia projektov, katalógy a podobne), na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štruktúrovanej forme s vysokou štábnou kultúrou. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
  • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
  • Prácu s grafmi: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
  • Analýzu: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
  • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
  • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
  • Revíziu zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

Curriculum

Formátovanie

  • Bunky
  • Hárky

Funkcie a vzorce

Grafy

Analýza

Overovanie a kontrola

Zvyšovanie produktivity

Úpravy vytvárané v spolupráci

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
195 250
Enrollment validity: Doživotne