CENTRUM VZDELÁVANIA

Shopping cart 0

No products in the cart.

Kurz Excel pre pokročilých – ECDL AM4 Pokročilá práca s tabuľkami

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Kategórie ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz Excel pre pokročilých – ECDL AM4 Pokročilá práca s tabuľkami

About Course

Kurz Excel pre pokročilých - Pokročilá práca s tabuľkami je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu, na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štruktúrovanej forme s vysokou štábnou kultúrou.
Zobraziť viac

Popis

Kurz Excel pre pokročilých – Pokročilá práca s tabuľkami je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, väčších akcií, sledovanie plnenia projektov, katalógy a podobne), na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štruktúrovanej forme s vysokou štábnou kultúrou. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Prácu s grafmi: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýzu: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revíziu zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

Témy tohto kurzu

Formátovanie

 • Bunky
 • Hárky

Funkcie a vzorce

 • Používanie funkcií a vzorcov

Grafy

 • Vytváranie grafov
 • 2 Formátovanie grafov

Analýza

 • Používanie tabuliek
 • Zoraďovanie a filtrovanie
 • Scenáre

Overovanie a kontrola

 • Overovanie
 • Kontrola

Zvyšovanie produktivity

 • Pomenovanie buniek
 • Šablóny
 • Prepojenie, vloženie a import
 • Automatizácia

Úpravy vytvárané v spolupráci

 • Sledovanie zmien a kontroly (revízie)
 • Zabezpečenie

About the instructors

Lektor

Student Ratings & Reviews

Zatiaľ žiadna recenzia
Zatiaľ žiadna recenzia

Cena kurzu:

250
Platnosť prihlášky: Lifetime