CENTRUM VZDELÁVANIA

00

No products in the cart.

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU VO WORDE

O kurze

Ako písať záverečnú prácu vo Worde

na kurze sa naučíte ako pripraviť podklady k záverečnej práci, štruktúru práce a všetko čo je potrebné k zjednodušeniu a bezchybnosti po formálnej stránke. Rýchle a jednoduché úpravy na globálnej úrovni. Ako správne vytvoriť automatický obsah, povinnú literatúru a zoznamy obrázkov aj s číslovaním po jednotlivých sekciách.

Čo sa naučíte?

 • Na kurze sa naučíte ako pripraviť podklady k záverečnej práci, štruktúru práce a všetko čo je potrebné k zjednodušeniu a bezchybnosti po formálnej stránke.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

 • štruktúra ZP
 • Formátovanie dokumentu (Písmo, odseky štýly)
 • Vkladanie objektov (obrázky, tabuľky, grafy)
 • číslovanie strán, popis obrázkov
 • 00:00
 • zlomy strán
 • zlomy sekcii
 • Tvorba obsahu
 • poznámky pod čiarou
 • citácie
 • Bibliografia
 • Tipy na záver
 • Úvod
 • Priebeh písania ZP
 • Tvorba Word dokumentu a základné nastavenia

Hodnotenie a recenzie študenta

Žiadne hodnotenie
Žiadne hodnotenie