Kurz MS Word pre pokročilých – ECDL AM 3 Pokročilá práca s textom

Úroveň kurzuPokročilý
0(0 Ratings)
Categories ECDL
Úroveň kurzuPokročilý

Cena kurzu:

250

Kurz MS Word pre pokročilých – ECDL AM 3 Pokročilá práca s textom

Popis

Kurz MS Word pre pokročilých – Pokročilá práca s textom je zameraný na tvorbu textových dokumentov väčšieho rozsahu (záverečných správ, súhrnných prehľadov, bakalárok / diplomoviek ), dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú štábnu kultúru (propagačné brožúry, návody, príručky, učebnice) a podobne. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revíziu dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Prípravu tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

Curriculum

Formátovanie

 • Text
 • Odseky
 • Štýly
 • Stĺpce
 • Tabuľky

Odkazovanie

Zvyšovanie produktivity práce

Spolupráca pri úpravách

Príprava výstupov

Lektor

Cena kurzu:

250
195 250
Enrollment validity: Doživotne