CENTRUM VZDELÁVANIA

00

No products in the cart.

CENTRUM VZDELÁVANIA

Profesionálne počítačové kurzy ECDL PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE KOMPAS+/REPAS

Úrad prác sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačom o zamestnanie kurzovné vo výške 100 % nákladov na kurz a zaplatí príspevok na cestovné a stravné. Od nás dostanete bunus až 200 € po úspešnom ukončení kurzu.

NA NAŠEJ STRÁNKE SÚ DOSTUPNÉ PREZENČNÉ AJ ON-LINE VZDELÁVACIE (DISTANČNÉ) KURZY

PC KURZ ECDL V RIMAVSKEJ SOBOTE

Začiatok kurzu: 02.05.2022
zápis najneskôr do: 31.05.2022
miesto. Rimavská Sobota

Počet vzdelávacích modulov: 4 moduly
(povinné M2, M3, M4 a voliteľné M6 alebo M7)
Počet hodín kurzu: 50 hodín na 1 modul, spolu 200 hodín
Miesto: Francisciho 1, Rim. Sobota
Jazyk: Slovenský (lektor vie aj Maďarsky)

PROFESIONÁLNE KURZY ECDL/ICDL NA PC (cez úrad práce ZADARMO)

Každý mesiac otvárame nový kurz aj v iných tematických oblastiach.

Viac informácií o kurze cez úrad práce na mobilnom čísle 0907 230 222, alebo na info@centrumvzdelavania.sk 

Zapíšte sa u nás na počítačový kurz ECDL/ICDL

a získajte certifikát pod dohľadom akreditovaných skúšobných lektorov / komisárov ECDL.
Záujemcovia môžu testy absolvovať v Rimavskej Sobote alebo podľa dohody.

Čo je ECDL/ICDL?

ECDL/ICDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.
Certifikáty systému ECDL/ICDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.
Viac informácií o ECDL/ICDL na stránke: www.ecdl.sk

AKÉ SÚ MOŽNOSTI FINANCOVANIA?

V prípade záujmu sa vieme dohodnúť na splátkovom kalendári. Kontaktuj nás.
Uchádzači o zamestnanie, ktorý sú v evidencii Úradu práce, môžu požiadať úrad práce o preplatenie našich kurzov v rámci programu REPAS+/Kompas+ a kurz môžu mať ZADARMO.